2021-01-06

TBF:s styrelse har haft möte där man bla. beslutat att öppna Boulehallen för träning.

Det som gäller är högst 8 personer samtidigt.  Kommer det en 9:e får hon/han inte gå in i hallen. Håll avstånd. Respektera detta.

Cafeterian får inte användas i nuläget.