3. jan, 2016

Citat

"V 1. Om Du vill att Dina drömmar skall gå i uppfyllelse, det första är att Du måste vakna upp."