18. nov, 2015

Citat

"V 46. Var beslutsam när Du funderar på att göra något gott."