11. okt, 2015

Citat

"V 42. Fyra saker kommer inte tillbaka – det sagda ordet, den skjutna pilen, det gångna livet och det förspillda tillfället.
"

Okänd