4. okt, 2015

Citat

"V 41. Tag inte livet alltför allvarligt . Du kommer i alla fall aldrig ifrån det levande."

E Hubbard