6. jul, 2015

Citat

"V 28. Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas."

Sören Kierkegaard