31. maj, 2015

Citat

"V 23. Utför inte gärningar som Du måste dölja bakom ursäkter - Arabiskt ordspråk -"