10. maj, 2015

Citat

"V 19. Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla. - Gustav Lindborg"