4. maj, 2015

Citat

"V 18. Så länge ingen bryr sig om vad Du säger, kan Du känna Dig lugn. -John Karlzén"