30. apr, 2015

Citat

"V 17 Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap - Benjamin Disraeli"